МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
2020/2021 оны Хаврын улирлын хичээл сонголт-2 2021-02-08-нд хаагдана.

Сонголт 2021.02.05-ны 18:00 цагт хаагдана.